PeletDrveni pelet je proizveden iz prešanog usitnjenog drveta ili piljevine, valjkastog je oblika promjera od 6-8 mm i duljine od 10 do 30 mm. Drveni peleti proizvode se pod izrazito visokim pritiskom, pod visokim pritiskom podiže se temperatura drveta i stvara se prirodno “ljepilo” te peleti uspijevaju zadržati oblik valjka i nakon što se ohlade.

Kompaktnost peleta je vidljiva i prilikom transporta gdje se pojavljuje tek oko 0,5% drvne prašine. Znači peleti se prešaju iz čiste, nekontaminirane drvne piljevine, bez ikakvih kemijski vezivih sredstava sa visokom toplinskom koncentracijom od oko 5 kWh/kg ili 18 MJ/kg. Imaju vrlo nizak sadržaj vlage (od 8- 10%) što omogućava vrlo visoku učinkovitost sagorijevanja. Prema toplinskim vrijednostima 2 kg drvnog peleta zamjenjuje cca 1 litru ulja za loženje ili 1.85kg peleta zamjenjuje 1m3 prirodnog plina.

VI-FRA j.d.o.o. Mob: +385 95 819 3944 Gornje Jesenje 96F Email: vi-fra@mail.com


Peleti spadaju u obnovljive izvore energije i kod izgaranja pelet ne proizvodi stakleničke plinove kao izvor topline, te se smatra jednim od rijetkih apsolutno prirodnih, sigurnih i zdravih energenata. Kao i ostala drvna biomasa, peleti znatno manje onečišćuju zrak i okoliš jer imaju manje od dozvoljenih graničnih vrijednosti emisija CO, NOx i prašine.

Trenutno u ponudi imamo tri vrste peleta, koje možemo preporučiti obzirom na vrstu peći koju koristite (peć na pelet u kotlovnici ili sobna peć na pelet). Peleti posjeduju certifikat i ispitivanje kvalitete, tako da ispunjavaju sve europske norme i standarde. Obratite nam se s povjerenjem i provjerite konkurentnost naše ponude i naših cijena.

www.vi-fra.hr


Adresa:Gornje Jesenje 96F
Telefon:+385 95 819 3944
E-mail: vi-fra@mail.com