Peci na pirolizuGrijanje na drva/pirolizu može biti vrlo učinkovito, postiže se maksimalna iskoristivost drva kao energenta, potiče se energetska učinkovitost, smanjuje emisija plinova u zraku i ostvaruje velika ušteda. Centralno grijanje na drva putem pirolize odlična je ideja u današnje vrijeme poskupljenja plina i ostalih energenata.

VI-FRA j.d.o.o. Mob: +385 95 819 3944 Gornje Jesenje 96F Email: vi-fra@mail.com


Piroliza je jedna od tri osnovne faze procesa izgaranja drva. To je toplinsko raspadanje drveta i promjena njegovog agregatnog stanja. Na temperaturama iznad 100 C toplinskim zagrijavanjem iz drva se počinju oslobađati plinovi. Ova se faza odvija u svim pećima odnosno kolovima loženim na drvo bez obzira na njihov tip, njihovu starost i sl. Kod pirolitičkih kotlova, faza pirolize je naglašena zahvaljujući posebnoj konstrukciji kotla, regulaciji i ugrađenom ventilatoru.

Kotlovi koji rade naglašenim postupkom pirolize imaju stupanj iskoristivosti oko 90 %, za razliku od standardnih kotlova na drvo kod kojih se iskoristivost kreće od 65 - 70%. Ovako visoki stupanj iskoristivosti odgovarao bi približno plinskom kotlu loženom na zemni plin. Iz navedenog slijedi da kotlovi na pirolizu mogu godišnje uštedjeti i do 25 % ukupnih potreba za drvom. Kotlove odlikuje obično dulje vrijeme između dva punjenja (8-12 sati), zbog visoke kvalitete izgaranja količina nastalog pepela je vrlo mala, tako da nije potrebno njegovo često odlaganje.
Ako ste se na osnovu svega navedenog već skoro odlučili za nabavku ovakvog kotla, postoji još jedan važan uvjet njegove kvalitetne primjene i ispravnog funkcioniranja. Drva za loženje moraju biti suha, tj vlažnosti 15 - 25 %. Navedena vlažnost postiže se ako drva "odleže" cca godinu dana.

www.vi-fra.hr


Adresa:Gornje Jesenje 96F
Telefon:+385 95 819 3944
E-mail: vi-fra@mail.com