BriketiBriketi su biomasa za loženje u gotovo svim pećima za grijanje. U principu je to mljeveno drvo, odnosno mješavina piljevine, strugotine, sitnog drvenog otpada, pomiješan sa aditivom za kompaktnost, te stisnut ručno ili strojno.
Svjetski je trend sve manja upotreba fosilnih goriva i prelazak na obnovljive izvore energije. Razvojem tehnologije omogućena je izrada jeftinog ogrijevnog materijala bez korištenja vezivnih sredstava.

Prednost briketa je što ima veliku kaloričnu vrijednost, postiže visoke temperature u vrlo kratkom vremenu i ravnomjerno sagorijeva sa malo dima i pepela. Sagorijevanjem praktično ne zagađuje životnu sredinu u usporedbi sa drugim čvrstim gorivima, jer sadrži malo sumpora. Briketi su vrlo kvalitetno i ekonomično gorivo. Za proizvodnju jedne tone briketa potrebno je oko 4-7m3 drvne mase zavisno od vrste i vlažnosti sirovine.

VI-FRA j.d.o.o. Mob: +385 95 819 3944 Gornje Jesenje 96F Email: vi-fra@mail.com


Tako dobivena 1 tona briketa zamjenjuje:
- 4-5m3 tvrdog drveta
- 500-600 litara lož ulja
- 500-600m3 plina
- 1 tonu kvalitetnog ugljena

www.vi-fra.hr


Adresa:Gornje Jesenje 96F
Telefon:+385 95 819 3944
E-mail: vi-fra@mail.com